Επαγγελματική επιτυχία μέσω εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική μας πορεία και επιτυχία. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, το σχολείο μας επιτρέπει να αναπτύξουμε την κατανόηση των βασικών αρχών και αξιών που θα μας οδηγήσουν στο επαγγελματικό μας μέλλον. Μέσα από την προσφορά ποικίλων εκπαιδευτικών ευκαιριών και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, το σχολείο διαμορφώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Το σχολείο αποτελεί το πρώτο μας βήμα προς την απόκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή ενσωμάτωσή μας στην αγορά εργασίας. Η εκμάθηση των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της γλώσσας και των κοινωνικών επιστημών μας παρέχει τις απαραίτητες βάσεις για την επιλογή του κατάλληλου επαγγελματικού πεδίου και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Κοινωνικής Επαφής

Πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε δεξιότητες κοινωνικής επαφής και συνεργασίας. Μέσα από τη συνεργασία σε ομαδικά έργα, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και την ανταλλαγή ιδεών, αποκτούμε την ικανότητα να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με άλλα άτομα και να επιτυγχάνουμε κοινούς στόχους.

Στο Veltisto Education, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις για να διαμορφώσουν το μέλλον τους και να επιτύχουν στο επάγγελμα που επιθυμούν.

Για τους μικρούς μας μαθητές, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται, προτείνουμε τα ακόλουθα δύο βιβλία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη χρησιμότητα και τη σημασία των σχολικών μαθημάτων σε διάφορα επαγγέλματα. Τα βιβλία αυτά είναι:

Από την: Τσιλιμίγκα Λαμπρινή, Στατιστικός, Εκπαιδευτικός, MSc