Οδικοί χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων στις μεταβολές της αγοράς από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Πώς έχουν αλλάξει οι οδικοί χάρτες επαγγελμάτων; Πώς διαμορφώθηκε η ζήτηση 20 διαφορετικών επαγγελμάτων;

Μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η δράση «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων» η οποία αφορά την συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση των αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αποτελεί ένα εργαλείο μελέτης για την αναγνώριση των μεταβολών του μηχανισμού της αγοράς σε οικονομικό, τεχνολογικό, επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον.

Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα

Το Εργαστήριο αφορά την παρακολούθηση των αλλαγών αυτών στα επαγγέλματα, με σκοπό την έγκαιρη στρατηγική πληροφόρηση των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ούτως ώστε να ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής αυτών σε επικείμενες αλλαγές.

Η πρώτη φάση του Εργαστηρίου δίνει έμφαση σε 20 επαγγέλματα, αναπτύσσοντας έναν σημαντικό Οδικό χάρτη προσαρμογής αυτών στις τεχνολογικές και λοιπές αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Τα επαγγέλματα

Ορισμένα από τα επαγγέλματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης του εργαστηρίου είναι: 

  • Αισθητικός
  • Ελαιουργός
  • Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα
  • Ζαχαροπλάστης
  • Τεχνίτης υαλοπινάκων
  • Υδραυλικός
  • Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media
  • Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης /υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των επαγγελμάτων και τη πορεία της μελέτης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Το μέλλον διαμορφώνεται με βάση τις νέες ανάγκες και τις τεχνολογικές αλλαγές.

Αν αναρωτιέσαι ποια είναι η σωστή επιλογή για σένα για την επιλογή επαγγέλματος, ή αν χρειάζεσαι να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου και την κατεύθυνση της καριέρας σου, εμπιστεύσου κάποιον επαγγελματία για να λάβεις την απαραίτητη βοήθεια.

Βρες την κλίση σου με συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού

Ορισμένα επαγγέλματα ενδεικτικά

-> Μεσίτης Ακινήτων 
«Το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων αναμένεται να έχει προοπτικές απασχόλησης τα επόμενα έτη, λόγω της διασύνδεσής του με τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Εφόσον ξεπεραστεί οριστικά η δεκαετής οικονομική κρίση και αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα προβλήματα της ελληνικής κτηματαγοράς, προβλέπεται ότι θα υπάρχει σημαντική ανάπτυξη του επαγγέλματος, καθώς η ζήτηση για ακίνητα έχει αναθερμανθεί, τόσο από πελάτες του εσωτερικού όσο και από το εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή, προκλήσεις και ταυτόχρονα ευκαιρίες για τα επόμενα έτη αποτελούν η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τον περιορισμό της παράνομης μεσιτείας (παραμεσιτείας) και η πιστοποίηση του επαγγέλματος. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου είναι περίπου 2.500 και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι περίπου 4.400. Εάν αφαιρέσουμε και τους ιδιοκτήτες- μεσίτες (1 για κάθε επιχείρηση), τότε ο αριθμός των απασχολούμενων-μισθωτών ή εν γένει «βοηθών εκπλήρωσης. Εντολής 6» στον κλάδο ανέρχεται περίπου στις 1.900». Ο Οδικός Χάρτης, του «Μεσίτη Ακινήτων», εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Τερζάκη Σταύρο.

-> Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media

«Τα τελευταία έτη, η απασχόλησή του παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική τάση, η οποία συνοδεύεται και από μια αύξηση των εσόδων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συγκεκριμένο επάγγελμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών που ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία εταιρειών, οργανισμών και επαγγελματιών με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing).
Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζει υψηλή ζήτηση, τόσο στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων όσο και στο πλήθος των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρ’ όλη τη σημαντικότητά του δεν διέπεται από κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκησή του.
Ισχυρή τάση η οποία αναμένεται να το επηρεάσει θετικά είναι η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση, διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ παρατηρείται μια αύξηση του ανταγωνισμού από άλλους κλάδους, όπως είναι εκείνοι των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών».
Ο Οδικός Χάρτης που αφορά στο επάγγελμα του «Υπευθύνου διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media», εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Στέφανο Οικονομίδη.

Δείτε περισσότερα στο άρθρο της Ελευθερίας.

Από την: Αναστασία Κιολέ, Msc