Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Νωρίτερα από ότι τα τελευταία χρόνια ξεκινούν φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα γίνει η έναρξη στις ημερομηνίες:

> Παρασκευή 3 Ιουνίου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων
> Πέμπτη 2 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Πότε σταματούν τα μαθήματα στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων για όλα τα σχολεία, επίσης πιο έγκαιρα από ότι συνήθως, ως εξής:

 • Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου 2022
 • Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022
 • Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών και των επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022
 • Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022
 • Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων: 2 Ιουνίου 2022.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 ημερησίων & εσπερινών ΓΕΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης είναι 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 ημερησίων & εσπερινών ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης είναι 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και
εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων & μουσικών μαθημάτων 2022 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις:
08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
16:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 μ.μ. και
12:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ.

Διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

 • 3 ώρες: των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας
 • 6 ώρες: των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό)
 • 20 λεπτά: του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων»
 • 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο: για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής
 • 30 λεπτά: για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης
 • 2 ώρες: η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ.