Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση

Τι ακριβώς είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Πώς εξελίσσεται ο εγκέφαλος; Πώς είναι πιο αποτελεσματική η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού;

Γιατί είναι απαραίτητο να ενισχύουμε την ενσυναίσθηση;

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει όλους περισσότερο η συναισθηματική παιδεία; 

Μερικοί ορισμοί

Τα συναισθήματα μας είναι μία σύνθετη, υποκειμενική και συνειδητή εμπειρία.

Όλα όσα νιώθουμε αποτελούν, στην ουσία, προτροπές για δράση.

Η ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθημάτων ονομάζεται συναισθηματική νοημοσύνη.

Η ενσυναίσθηση, από την άλλη, ορίζεται η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

Η ενδιαφέρουσα ανάλυση

Δείτε πώς εξηγούνται και αναλύονται τα παραπάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο από το The Skeptic Theory:

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία, να βελτιώνουμε τις επιδόσεις και τις δεξιότητες μας, καθώς και να ζούμε πιο ευτυχισμένα!