ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές,

Σας καλωσορίζουμε στο Veltisto Education και σας ενημερώνουμε για τον κανονισμό λειτουργίας του φροντιστηρίου μας.

Φοίτηση:

Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Η γραμματεία ενημερώνει τους γονείς σε περίπτωση απουσίας. Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας, οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώνουν έγκαιρα τη Γραμματεία.

Πρόγραμμα σπουδών:

Το φροντιστήριο, κατά την κρίση του, πραγματοποιεί έκτακτες ώρες διδασκαλίας, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και οι γονείς ενημερώνονται έγκαιρα από τη γραμματεία.

Τμήματα:

Τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή με αποτέλεσμα ο μέγιστος αριθμός να είναι τέσσερα(4) ή πέντε (5) παιδιά ανά τμήμα. Τα τμήματα του φροντιστηρίου μας συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να βρίσκονται σε ομοιογενή τμήματα και να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, αν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος των μαθητών.

Ιδιαίτερα μαθήματα:

Τα ατομικά μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με τη γραμματεία του φροντιστηρίου, η οποία μεσολαβεί ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίησή τους. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου χωρίς να έχουν τη συναίνεση της Διεύθυνσης.

Επικοινωνία μαθητή – καθηγητή:

Οι μαθητές επικοινωνούν με τον καθηγητή αποκλειστικά μέσω του ενδεδειγμένου από το φροντιστήριο email για οτιδήποτε αφορά το μάθημα. Για κάθε άλλο ζήτημα πέραν του μαθήματος μπορείτε να μας βρείτε στα τηλέφωνα του φροντιστηρίου.

Αναπληρώσεις μαθημάτων:

Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας συμμετοχής του μαθητή σε ομαδικό μάθημα, ο καθηγητής σε συνεργασία με το φροντιστήριο φροντίζει για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση του μαθητή για την ύλη που δεν παρακολούθησε.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης του μαθητή σε ιδιαίτερο μάθημα, θα πρέπει η διεύθυνση να το γνωρίζει τουλάχιστον 1 ημέρα πριν (24 ώρες), ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του μαθήματος σε κοινά αποδεκτή ημερομηνία και ώρα.

Συμμετοχή στους κύκλους διαγωνισμάτων:

Η συμμετοχή όλων των μαθητών στους κύκλους διαγωνισμάτων που γίνονται εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος είναι υποχρεωτική. Αν σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός μαθητή, οι γονείς του θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσουν τη γραμματεία.

Για τους μαθητές:

Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων και να συνδέονται στην ώρα τους. Η γραμματεία του φροντιστηρίου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών σε περίπτωση απουσίας ή καθυστέρησης.

Φυσικά απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του μαθητή.

Επιπλέον, οι μαθητές οφείλουν να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στις εργασίες που ορίζονται από τους καθηγητές.

Ενημέρωση κηδεμόνων:

Γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση για την πρόοδο του μαθητή.

Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται πριν την έναρξη κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός  λόγος καθυστέρησης στην καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει τη γραμματεία, ώστε να οριστεί νέα ημερομηνία καταβολής.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και απαιτείται η καταβολή διδάκτρων μέχρι και την ημέρα της αποχώρησης του μαθητή από το φροντιστήριο.

Η διδακτική ώρα:

Είναι 45 λεπτά όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Αργίες:

Το φροντιστήριο δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες που προβλέπονται από τη σχετική Ελληνική νομοθεσία:

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ)

17 ΝΟΕΜΒΡΗ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

25η ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας άμεσα για οποιασδήποτε διευκρίνιση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συμπράξουμε για τον κοινό μας στόχο: την επιτυχία και την ευτυχία των μαθητών μας!

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας!

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ