Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Το 1999, η Γενική Συνέλευση της UNESCO, έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία και τον σεβασμό της μητρικής γλώσσας, καθώς και την προώθηση και διατήρηση της ειρήνης και της πολυγλωσσίας, καθιέρωσε μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα. Τη σπουδαιότητα της μητρικής γλώσσας την αναγνωρίζουμε και τη γιορτάζουμε στις 21 Φεβρουαρίου.

Εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα

Η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα είναι ουσιώδης κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ζωής του παιδιού. Κατά την περίοδο αυτή, τα παιδιά εκπαιδεύονται να εκφράζονται, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, η ανάγνωση και η γραφή συμβάλλουν στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η δυνατότητα ανάγνωσης συμβάλλει στην επέκταση του λεξιλογίου, ενώ η δυνατότητα γραφής ενισχύει τις δεξιότητες σύνθεσης και επικοινωνίας.

Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας συνδέεται συχνά με τον πολιτισμό. Η εκπαίδευση που την ενισχύει και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

Πληροφορίες και διασκέδαση

  • Υπάρχουν περίπου 7.000 γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο μέσος άνθρωπος μιλά μόνο μία από αυτές ως τη μητρική του γλώσσα.
  • Η εκμάθηση γλώσσας σε νεαρή ηλικία συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
  • Στην ελληνική γλώσσα έχουν γραφεί μερικά από τα σημαντικότερα παγκόσμια λογοτεχνικά έργα, όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια.

Το εκπαιδευτικό κέντρο Veltisto Education αναγνωρίζει τη σημασία της μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και διατήρηση αυτής. Μέσα από διάφορες πρακτικές, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξελίξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να διατηρούν τη γλωσσική τους κληρονομιά.

Κάθε γλώσσα βλέπει τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.

Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης (1920 – 1993)

Από την: Τσιλιμίγκα Λαμπρινή, Στατιστικός, Εκπαιδευτικός, MSc